Kontakt Andy

Jesper Theilgaard

Som TV-meteorolog har Jesper Theilgaard i en lang årrække læst vejret. Han kan imidlertid også læse vejret på malerier og i digte. I foredraget “Vejret i kunsten” sætter Theilgaard malerier og digte ind i en meteorologisk sammenhæng. Højskolesangbogen tages også i brug.

Jesper Theilgaard er udover en populær tv-meteorolog og anerkendt forfatter også en efterspurgt foredragsholder. Jesper Theilgaard blev uddannet som flyvemeteorolog i 1978 og har siden 2002 været fuldtidsansat på Danmarks Radio. Han har skrevet ikke færre end 25 bøger om vejret, vejrfænomener og klimaet, for både børn og voksne. I denne sammenhæng modtog han i 2007 Gyldendals faglitterære pris.

I løbet af sin tid som foredragsholder har Jesper Theilgaard sammensat en række foredrag, der spænder bredt, men har alle samme røde tråd – nemlig vejret. Til arrangementer i seniorklubber, pensionistforeninger holder Jesper Theilgaard gerne foredraget “Vejret i kunsten”. Her fortæller Theilgaard om, hvordan vejret til alle tider har været et vilkår for mennesker, uanset hvor man har bosat sig. I foredraget “Vejret i kunsten” handler det om, hvordan mennesker afspejler dette vilkår i kunsten.

I begyndelsen gjorde vejret det vanskeligt at få et landbrugsland op at stå, men gradvist lærte man at afkode himlens udseende, hvilket gav anledning til flere såkaldte vejrvarsler – altså små sætninger, som beskrev vejrets udvikling på kort sigt. Mange af disse varsler kendes også i dag, og nogle af dem kan reelt fortsat anvendes med godt resultat. Senere – især op gennem 1800-tallet – begyndte både malere og digtere at bruge vejret som inspirationskilde. I foredraget vil Jesper Theilgaard give eksempler på digte og vise fotos af malerier, hvor vejret er anvendt på fortræffelig vis, men også eksempler, hvor kunstneren har ladet fantasien få frit løb.

Blandt de digte, Jesper Theilgaard bruger som eksempler, er en del sange i Højskolesangbogen. Og hvad er så mere oplagt end, at Jesper Theilgaard undervejs fortæller om disse sange og motiverer, hvorfor de skal synges som fællessang. Derfor bør der være et klaver og helst også en pianist til stede.

Forespørgsel

Kontaktoplysninger

Kontakt Andy